Yhdistyksen historia

Suomen Artroskopiayhdistys ry perustettiin vuonna 2008. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Timo Järvelä (pj.2008-2014). Järvelä loi yhdistyksen alkuaikoina ansiokkaat kansainväliset kontaktit ja Artroskopiayhdistyksen koulutukset ovat olleet tyypillisesti kansainvälisiä luennoitsijoiden myötä tasokkaita. Yhdistyksen järjestyksessä toisena puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2015 alkaen Petri Sillanpää.

Suomen Polviyhdistys (SPY ry) perustettiin 2012, tarkoituksena kehittää tähystyskirurgista ajattelua laajemmin polvivaivojen hoitoa ja osaamista. Vähitellen kahden yhdistyksen jäsenistön päällekkäisyys loi luonnollisen tarpeen yhdistää voimat. 2020 päätetiin hallitusten toimesta yhdistysten yhdistymisestä, joka tapahtui Suomen Artroskopiayhdistys ry:n nimenmuutoksena Suomen Polvi- ja Artroskopiayhdistys ry:ksi (SPA ry). Viimeisenä SPY ry:n puheenjohtajana toimi Jukka Ristiniemi ja uuden SPA ry:n puheenjohtajaksi valittiin Petri Sillanpää ja sihteeriksi Raine Sihvonen.

SPA ry on profiloitunut moderniin polvikirurgiaan ja polveen liittyvien sairauksien hoitoon. Suomen Polvi- ja Artroskopiayhdistys on kansainvälisesti aktiivinen ”affiliate association society” muiden maiden artroskopiayhdistyksiin yhteyttä ylläpitäen. Yhdistyksen järjestämien koulutusten myötä Suomessa on vieraillut useita kansainvälisesti tunnettuja huippuosaajia.

Koulutus on yksi toimintamme kulmakivistä, yhdistys on järjestänyt mm. polvikirurgisia kursseja ja luentomuotoisia koulutustilaisuuksia lukuisia kertoja. Seuraa websivujen koulutuskalenteria tulevista tapahtumista.

Suomen Polvi- ja Artroskopiayhdistys on edustettuna säännöllisesti kansainvälisissä kongresseissa, joihin kuuluu ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) ja AANA (Arthroscopic Association of North America). SPA ry pyrkii pitämään suomalaisen osaamisen esillä ollessaan edustamassa maailmalla – ja tuomaan kansainvälistä osaamista esille ulkomaisten osaajien suomen vierailuiden myötä. Suomeen on saatu yhdistyksen jäsenien saavutusten myötä ISAKOS:n ja ESSKA:n Teaching Center –sertifikaatiot, jonka avulla ulkomaisien kollegoiden on helpompi käydä Suomessa oppimassa polvikirurgiaa.

Kiinnostuitko Suomen Polvi- ja Artroskopiayhdistys ry jäsenyydestä?

Yhdistys toivottaa tervetulleeksi kaikki asiasta kiinnostuneet erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit, sekä muut terveydenhuollon ammattihenkilöt.