Nivelkierukan repeämä

Traumaattisten polven nivelkierukkavammojen esiintyvyys on n. 66/100000/vuosi. Aiemmin nivelkierukoiden merkitystä on väheksytty ja onpa jopa harrastettu niiden profylaktista poistamista. Sittemmin tutkimustulosten myötä olemme oppineet arvostamaan ja ymmärtämään tarkemmin niiden merkitystä polven biomekaniikalle ja toiminnalle. Tässä esityksessä kerrotaan polven traumaattisista kierukkavammoista sekä niiden diagnosoimisesta ja hoitolinjoista.

Viimevuotiset erittäin laadukkaat suomalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että degeneratiivisten kierukkavaurioiden leikkaustoimenpiteet ovat hyödyttömiä. Tämän vuoksi onkin tärkeätä ymmärtää, mitkä vaivat ja minkälaiset potilaat kuuluvat degeneratiiviseen, konservatiivisesti hoidettavaan ryhmään ja ketkä taas traumaattiseen, mahdollisesti leikkaushoidettavaan ryhmään.

Traumaattinen kierukkavamma on tyypillisimmillään nuorella, alle 35v urheiluvamman seurauksena veripolven saaneella potilaalla, jolla ei ole ollut aiemmin vaivaa polvessaan. Mahdollisesti korjattava meniskivaurio puoltaa leikkaushoitoa, esim. MRI-tutkimuksessa löytyvä kassinkahvaluksaatio tai root-vaurio. Mahdollista leikkaushoitoa suunitellessa tulee potilasvalinta tehdä huolella: alle 35v traumapotilas, vertikaalinen repeämä meniskin verisuonitetulla alueella (nk. red-red tai red-white), mielellään tupakoimaton ja liikunnallisesti aktiivinen ihminen.

osata erottaa degeneratiiviset repeämät traumaattisista

mahdollinen korjattava vaurio sopivalla potilaalla puoltaa leikkausta

valitse oikea potilas oikeaan hoitopolkuun; degeneratiiviset hoidetaan konservatiivisesti ja mahdollisesti korjattaville meniskivauriopotilaille tulee tehdä jatkotutkimukset ja ortopedin konsultaatio